St Olofs kykra Falköping - Gudhem

Falköping ligger 220 möh och är en av Sveriges högst belägna städer. Staden fick sina rättigheter 1620 av Gustav II Adolf. Förmodligen skedde de första bosättningarna i området strax efter istidens slut för 9000 år sedan. Leden tar dig över Mösseberg med underbara vyer fram till Gudhems kyrka och klosterruin. Kanske såg klostret ut som på den högra bilden nedtill på sidan.

Total sträcka: 12 km Terräng: Asfaltsväg, grusväg, skogsstig Karta: http://www.

Platsen för kyrkan utpekades enligt legenden av St Sigfrid under missionstiden på 1000-talet. Efter att först ha rest en enkel träkykra, började man några årtionden senare uppföra det som idag är kyrkans äldsta delar i brun kalksten. Under 1200-talet förlängdes byggnaden till att bli en för den tiden anmärkningsvärt stor kyrka. Prästen här räknades på sin tid som en av de förnämsta i stiftet.

Omfattande restaureringar på 1800- och 1900-talen har återskapat kyrkan i dess mest praktfulla form. Kyrkan var från början helgad åt Olof den helige i Nidaros, nuvarande Trondheim.

Vandraren går ut genom kyrkogårdens norra port, följer St Olofsgatan vidare mot Järnvägsgatan till höger förbi järnvägsstationen och Mössebergsgatan till vänster. Längst upp ser du Mössebergsparken och Kurorten. Nu vandrar du uppför Mösseberg som är 324 möh. Uppe på Hallan har du en fantastisk utsikt med storartade vyer vida omkring. Här vandrar du genom skog med små backar och sankmarker.

Här växer smörbollar och midsommarblomster i gläntorna.

Vid Skräddaregården öppnar sig landskapet med utsikt över Hornborgasjöns vattenspegel. Billingen i öster och Skara domkyrkotorn i väster inbjuder till en naturlig andaktsplats.

Väl nere från Mösseberg fortsätter vandringen genom Östra Tunhems odlingslandskap. Här är jorden bördig och har brukats i tusentals år. En liten avstickare från leden för dig till Pilgrimskapellet i Östra Tunhem. De enda återstående resterna av 1100-talskyrkan som revs pr 1857.

På de återstående kilometrarna får vi vandra på asfaltsväg fram till Gudhem. En oxelallé för oss upp mot Gudhems kungsgård som idag är i privat ägo. Tidigare har den tillhört klostret och kronan, olika adels- och militärsläkter och blev på 1950-talet ett kollektivjordbruk.

Strax närmar vi oss Gudhems klosterområde. De synliga murresterna av det gamla nunneklostret blottades vi den omfattande utgrävning 1928-1929.

Under medeltiden kom många pilgrimer från kontinenten och Danmark vandrandes förbi. De gick oftast via Ätradalen på väg norrut mot Skara och slutmålet Nidaros.

Ruinerna av ett hospis, härbärge, för resande kan ses öster om klostret. Denna gästverksamhet blev med tiden så betungande att klostret valde att flytta till Rackby på Kålland. Därefter flyttades det till Aranäs innan det slutligen återvände till Gudhem.

Gudhems kyrka har plundrats och bränts av danskarna på 1560-talet. Den har restaurerats flera gånger, senast på 1950-talet. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet.

En liten intressant örtagård finns intill museet. En 5 km lång vandringsslinga leder från klosterruinen till kvarnen vid Forentorps gård och tillbaka till Gudhem

Bilder från sträckan