Pilgrimsinformation vår-sommar-höst 2019

Här hittar du information om pilgrimsvandringar på och omkring sträckan Hjo-Kungslena säsongen 2019
Pilgrimsvandringar 2019

För övriga vandringar se Skara Stifts hemsida:
Pilgrimsalmanacka